• Kỹ thuật chung

    Nghĩa chuyên ngành

    fixed disk drive
    hard disk drive
    đĩa cứng CD-ROM
    CD-ROM hard disk drive
    Hard Disk Drive (HDD)
    hard drive
    đĩa cứng/Ổ đĩa cứng
    Hard Disk/Hard Drive (HD)
    HDD (hard disk drive)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X