• Thông dụng

  Danh từ.

  Nest.
  lưu manh
  a nest of ill-doers.
  Bed; litter.
  rơm ngủ rất ấm
  It is very warm to sleep on a straw bed.
  Hole.
  mắt
  eyehole.
  Loaf;
  bánh
  a loaf of bread.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X