• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  actual stress
  ứng suất thực khi gãy dứt
  actual stress at fracture
  effective stress
  true stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X