• Thông dụng

  Danh từ

  Case; time
  đôi khi
  at times
  khi cần
  in case of need

  Phó từ

  When; while
  tôi đi chơi khi ta đang học
  I go around while she was studying
  Động từ
  to slight; to despise

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  when

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gas
  gaseous
  gassy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X