• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cast-in-place concrete
  giếng chìm tông đúc tại chỗ
  cast-in-place concrete caisson
  in site concrete
  in-situ concrete
  site concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X