• Thông dụng

  *
  đấm bình bịch vào quả bóng
  To hit a ball with a series of thudding blows
  Danh từ
  Motor-bike

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X