• Thông dụng

  Tính từ

  Wrapped up in
  suốt ngày bìu díu với đàn con nhỏ
  she is wrapped up in her band of small children the whole day

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X