• Thông dụng

  Tính từ

  Unscrutable, unfathomable
  rừng núi hiểm
  the unfathomable jungle
  nụ cười hiểm
  an unscrutable smile

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cryptic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X