• Thông dụng

  Danh từ.

  Pumpkin
  rau
  pumpkin buds

  Tính từ.

  Close, stuffy
  căn phòng rất hơi
  the room is very stuffy
  vải này
  this cloth is too closely-woven
  In a fix, in a stalemate, hard-pressed
  tiền
  hard-pressed for money
  làm thơ đang vần
  to be hard-pressed for rhymes while writing verses
  nước cờ
  to be in an awful stalemate
  gỡ thế
  to extricate oneself from a fix
  bị hỏi dồn đâm
  to be at a loss because of a barrage of questions
  quá hoá liều
  necessity and opportunity may make a coward valiant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X