• Thông dụng

  Danh từ
  Bolshevik

  Tính từ

  Bolshevik, genuinely Marxist-Leninist
  tinh thần Bôn vích
  the Bolshevik spirit
  thái độ phê bình tự phê bình Bôn vích
  the genuinely Communist attitude in criticism and self-criticism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X