• Thông dụng

  Comment on.
  Phê bài học sinh
  To comment on a pupil's talk.
  Phê vào đơn
  to comment on someone's request (petition, application).
  Criticize.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X