• Thông dụng

  Palatable, honeyed
  câu nói bùi tai
  a palatable sentence
  nghe rất bùi tai
  it sounds palatable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X