• Thông dụng

  Danh từ.
  ear.
  mishap, accident, calamity.
  Động từ.
  to box the ears of.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aural
  ear
  thimble
  buttress
  carrying
  cart
  charge
  convey
  create
  duty
  load

  Giải thích VN: Lượng điện năng được dùng bởi một máy hay mạch khi thực hiện chức năng của [[mình. ]]

  Giải thích EN: The amount of electric power that is used by a machine or circuit as it performs its function.  .

  loaded
  shore
  stay
  talent capability

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ear
  rare
  skill
  transfer
  ex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X