• Thông dụng

  Danh từ.

  Monkey.
  đồ
  what a monkey!
  trông như con
  to look like a monkey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X