• Thông dụng

  Danh từ

  Flock, herd
  bầy gia súc
  A herd of cattle
  bầy thú dữ
  a flock of wild beasts
  Gang, band
  bầy trẻ
  A band of children
  bầy du côn
  a gang of hooligans

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X