• Thông dụng

  Danh từ

  Diploma
  tưởng bằng cấp
  diploma-mindedness
  certificate
  credentials
  Xếp hạng (giỏi, khá, v.v..), xem Xếp loại học lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X