• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  monitor
  bộ kiểm soát gửi/nhận bất đồng bộ
  ASRM (asynchronoussend/receive monitor)
  bộ kiểm soát hệ thống
  system monitor
  bộ kiểm soát pha
  phase monitor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X