• Thông dụng

  Danh từ

  Ministry
  Bộ văn hoá
  Ministry of Culture
  Bộ quốc phòng
  Ministry of National Defence
  Appearance, look, carriage, gait
  trong bộ đi cũng nhận được người quen
  to recognize an acquaintance from the gait
  coi bộ trời sắp mưa
  it looks like rain
  rung đùi ra bộ đắc ý
  to stir one's knee with a satisfied look
  Capability (hàm ý coi thường)
  bộ làm được
  judging from his appearance, his capability is not great; he does not seem very capable
  lớn rồi chứ bộ còn con nít sao
  you are quite grown up, you don't look a child any more
  Set
  bộ xương
  a set of bones, a skeleton
  bộ ba
  a set of three, a trio
  bộ quần áo ngủ
  a set of pyjamas, a suit of pyjamas
  bộ đồ cắt tóc
  a set of hair-cutting instruments
  mua thêm một chiếc cho đủ bộ
  to buy another piece to complete the suit
  bộ sử Việt Nam gồm hai tập
  a History of Vietnam consisting of two volumes
  (dùng trong tên gọi của một vài cơ quan chỉ huy, lãnh đạo cấp cao, trong quân đội)
  Bộ tổng lệnh
  The High Command
  Bộ tổng tham mưu
  The General Staff
  (yếu tố ghép sau trong danh từ chỉ tổ chức của một chính đảng, một đoàn thể chính trị) Branch
  đảng bộ tỉnh
  a provincial Party branch
  huyện bộ Việt Minh
  a district Vietminh branch
  Foot
  đi bộ
  to go on foot
  chờ không được xe phải về bộ
  to return on foot after waiting in vain for a bus
  xe đạp hỏng phải dắt bộ về
  he had to wheel (on foot) his bicycle, which had broken down
  Road
  bỏ thuyền lên bộ
  to leave one's boat and take the road
  đi đường bộ
  to go by road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X