• Thông dụng

  Danh từ

  Big wave, ups and downs
  cuộc đời ba đào
  A stormy life, a life full of ups and downs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X