• Thông dụng

  Danh từ

  Life; existence; world
  trên đời việc cũng thể cả
  Life is full of possibilities times
  đời nay
  in our times
  Descent; generation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X