• Thông dụng

  Danh từ

  Side
  miếng thịt ba rọi
  a cut of pork side

  Tính từ

  Half-serious half-facetious, serio-comic
  lời nói ba rọi
  a half-serious half-facetious way of speaking, a serio-comic way of speaking
  Pidgin
  tiếng Tây ba rọi
  pidgin French

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X