• Thông dụng

  Tính từ

  Polished, flowery, refined
  lời văn bay bướm
  a flowery style
  ăn nói bay bướm
  to use a refined language

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X