• Thông dụng

  Động từ

  To fly
  quan sát những con chim tập bay
  to watch the birds learn to fly
  vệ tinh nhân tạo bay qua bầu trời
  the satellite flew past in the sky
  đạn bay rào rào
  bullets flew past
  tin chiến thắng bay đi khắp nơi
  the news of victory flew to every place
  To fade, to go
  áo mi bay màu
  The shirt has faded
  nốt đậu đang bay
  the smallpox pustules are going
  To fail (in an examination)
  không cánh bay
  to vanish without a trace

  Đại từ

  You
  tụi bay
  You folks; you boys; you girls
  Danh từ
  Trowel
  Palette knife
  Roughing chisel

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  seven

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fly
  regiment

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trap

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flock
  swarm
  lure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X