• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closed diaphragm
  compression chamber
  buồng nén phụ (2 kỳ)
  pre-compression chamber
  compression space
  pressure space

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X