• Thông dụng

  Danh từ

  Bunch
  buồng chuối
  a bunch of bananas
  (chỉ tập hợp hai hay nhiều cái xếp thành chùm)
  buồng phổi
  the lungs
  buồng gan
  the liver
  Room, chamber
  buồng ngủ
  a bedroom
  buồng tắm
  a bathroom
  buồng ăn
  a dining-room
  buồng đốt
  a combustion chamber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X