• Thông dụng

  Tính từ

  Glowering, surly-looking
  mặt càu cạu
  a glowering face
  nhìn càu cạu
  to look surly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X