• Thông dụng

  Động từ
  To give a death notice

  Danh từ

  Death notice
  đăng cáo phó trên báo
  to have a death notice printed in a paper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X