• Thông dụng

  Perhaps, maybe
  nói lẽ đúng
  he is perhaps right

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  like
  perhaps
  probably
  edged
  bolt tightening machine
  spanner
  wrench

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X