• Thông dụng

  Phó từ

  Also; as; too
  tôi cũng nghĩ vậy
  I think so
  Even; very
  cũng mái trường ấy
  That very old school
  Same; either

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X