• Thông dụng

  Danh từ

  Yoke
  đặt ách lên con trâu lồng con trâu vào ách
  to put a yoke on a buffalo
  ách thực dân
  the colonialist yoke

  Động từ

  To come to a standstill, to be at a standstill
  công việc ách lại
  business is at a standstill
  To stop
  ách ai lại hỏi giấy tờ
  to stop somebody and check his papers

  Tính từ

  Having a bloated (blown up) stomach, feeling bloated (blown up)
  uống bia ách cả bụng
  to feel bloated because of drinking too much beer
  tức anh ách
  filled with anger

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  yoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X