• Thông dụng

  Động từ

  To shave
  cạo râu
  to shave oneself
  đầu cạo trọc
  a clean-shaven head
  To scrape
  cạo lớp sơn
  to scrape a layer of paint
  cạo nồi
  to scrape a pot
  To give a talking-to to; to talk to, to dress down
  bị cạo một trận
  to get a talking-to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X