• Thông dụng

  Danh từ.

  Bed; layer; stratum; coat.
  lớp đất trên mặt
  a surface stratum.
  Class; classroom
  lớp
  the class of mamals.
  Act.
  vở kịch ba lớp
  a play of three acts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X