• Thông dụng

  Tính từ

  Surly, gruff
  giọng cấm cảu
  a gruff voice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X