• Thông dụng

  Danh từ

  Accent
  nói tiếng Anh với giọng Việt Nam
  to speake English with a Vietnamese accent
  Tone, voice; intonation
  nói với giọng buồn
  To talk in a sad tone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X