• Thông dụng

  Động từ

  To forbid, to prohibit, to ban
  cấm người qua lại
  crossing prohibited, no crossing
  cấm hút thuốc trong rạp hát
  it is forbidden to smoke in theatres; no smoking in theatres
  cấm lửa
  it is forbidden to use anything which may kindle a fire; beware of danger of fire; danger of fire!
  sách cấm
  a banned book
  To seal off, to place out of bounds
  cấm đường
  to seal off a road
  rừng cấm
  a forest out of bounds; a preserved forest

  Phó từ

  Never, not at all
  cấm bao giờ cười
  he never smiled
  cấm thấy mặt đâu
  he is not at all to be found anywhere; he is nowhere to be found

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X