• Thông dụng

  Tính từ

  With strict security precautions
  canh phòng cẩn mật
  to guard with strict security precautions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X