• Thông dụng

  Danh từ.

  Honey (mật ong)
  Nectar (mật hoa)
  Gall; bile.
  mật gấu - bear gall.

  Tính từ.

  secret (bí mật).

  Liên Quan

  tuần trăng mật - honeymoon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X