• Thông dụng

  To detail, to tell off, to assign
  cắt cử người canh gác
  to assign guard duty to various people, to assign various people to guard duty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X