• Thông dụng

  Danh từ

  Common kestrel
  nhanh như cắt
  swift as a doe

  Động từ

  To cut, to cut off, to cut out, to pare
  cắt cỏ
  to cut grass
  cắt tóc
  to cut hair
  cắt quần áo
  to cut clothes
  ruột đau như cắt
  to feel a cutting pain in one's entrails, to be cut to the heart
  đường xe lửa cắt ngang cánh đồng
  the railway cuts through the field
  cắt đường giao thông
  to cut off communications
  cắt đứt quan hệ ngoại giao
  to cut off diplomatic relations
  cắt đứt với người yêu
  to cut off all connexion with one's sweetheart, to break with one's sweetheart
  cắt một số chi tiết
  to cut out some details
  cắt những khoản chi phí không cần thiết
  to cut unnecessary expenditures
  cắt mấy tiết mục biểu diễn
  to cut some items (on a programme)
  cắt một huyện để nhập vào tỉnh bên
  to cut off a district and merge it with the neighbouring province
  cắt bóng
  to cut a ball
  cắt móng tay
  to pare fingernails
  To make up (a prescription of galenical medicine by cutting herbs and roots)
  đi cắt thang thuốc bổ
  to go and have a prescription of tonic herbs made up
  To let off, to let down
  máy bay cắt bom
  the plane let down its bombs
  To detail, to tell off, to assign
  cắt người gác
  to detail a man for guard duty
  cắt việc
  to tell off people for various work, to assign work
  cắt phiên đi tuần
  to tell off men for patrol duty
  nơi chôn nhau cắt rốn
  native place, birthplace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X