• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pure shear
  cường độ lực cắt thuần túy
  intensity of pure shear
  shear
  cường độ lực cắt thuần túy
  intensity of pure shear
  lực cắt thuần túy
  pure shear
  sự cắt thuần túy
  pure shear
  simple shear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X