• Thông dụng

  Tính từ
  tamed, meek
  familiar
  pure; uniform

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  surplus

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  dextrorse
  positive
  rơle thứ tự pha thuận
  positive-phase-sequence relay
  thành phần thứ tự thuận
  positive component
  thứ tự thuận pha
  positive phase sequence

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X