• Thông dụng

  To stick
  cắt tiết lợn
  to stick a pig
  cắt tiết
  to stick a chicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X