• Thông dụng

  Tính từ

  (nói về đất trồng trọt) Exhausted, impoverished
  biến đất cằn thành đồng ruộng tươi tốt
  to turn impoverished land into lush fields
  Stunted
  ruộng lúa khô cằn
  dry fields, stunted rice plants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X