• Thông dụng

  Danh từ

  Curry powder
  thịt nấu ca ri
  curried chicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X