• Thông dụng

  Cook, boil.
  Ngày nấu cơm hai bữa
  To cook rice twice a day.
  Nấu quần áo
  To boil one's laundry.
  Nấu sử xôi kinh từ
  To grind at the classics and read up history.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X