• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carbonate
  độ cứng cacbonat
  carbonate hardness
  độ cứng không cacbonat
  non-carbonate hardness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X