• Thông dụng

  Danh từ
  Corporal
  Foreman
  Jailkeeper, warder

  Động từ

  To give up
  cai thuốc phiện
  to give up opium smoking
  cai rượu
  to give up drinking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X