• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  go gauge
  calip lọt không lọt
  go and no-go gauge
  pass gage
  pass gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X