• Thông dụng

  Danh từ
  High pressure
  Tính từ
  cao thế
  cao thế

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heavy pressure
  High voltage (HV)
  high-pressure
  high-tension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X