• Thông dụng

  Tính từ

  Sublime
  tưởng cao siêu
  sublime thinking
  Unattainable
  mong ước cao siêu
  an unattainable dream

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X